PAR LEGĀLU SATURU

Pārtrauksim nelegālu TV un filmu
izplatīšanu kopā

Uzzināt vairāk

KAS MĒS ESAM

Biedrība „Par legālu saturu!” dibināta 2015. gada 7. oktobrī. Biedrībā apvienojušies TV pakalpojumu sniedzēji, audiovizuālā satura, kino un grāmatu ražotāji un izplatītāji.

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI

Biedrības biedri aktīvi vēršas pret TV, filmu un grāmatu izplatīšanu bez ražotāja vai piegādātāja atļaujas, kā arī sekmē TV tiesisku (legālu) pārraidi telekomunikāciju tirgū, uzturot aktīvu sadarbību ar Latvijas kompetentajām iestādēm Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP), Valsts Policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas (VP ENAP) un Kibernoziegumu pārvaldēm (VP ENAP), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK), Valsts ieņēmumu dienestu (VID), LR Kultūras ministriju (KM), LR Finanšu ministriju (FM), LR Satiksmes ministriju (SAM), LR Ekonomikas ministriju , IKT nozares asociācijām u.c., iesaistoties ar konkrētiem nozares pārstāvju izstrādātiem priekšlikumiem saistošo likumu un normatīvo aktu pilnveidošanā, lai maksimāli ierobežotu un izskaustu TV nelegālo pakalpojumu sniedzēju darbību Latvijā un mazinātu ēnu ekonomikas apjomu tautsaimniecībā

ES Intelektuālā īpašumabiroja (EUIPO) pētījuma dati par ES iedzīvotāju autortiesību pārkāpumiem internetā 2020.gadā liecina, 
ka Latvijas iedzīvotāji ir aktīvākie pirātiska satura izmantotāji ES.

KĀ MĒS ATBALSTAM LEGĀLU SATURU

Intelektuālais īpašums, cilvēka radošā prāta izgudrojums, ir kļuvis par galveno zināšanās balstītas ekonomikas sastāvdaļu un virzītāju. Jau šobrīd 90% no ES eksporta ir tieši intelektuālais īpašums. Legālo un (vai) nelegālo programmatūru izmantošana uzņēmējdarbībā, TV, interneta ,filmu un grāmatu nelegālo pakalpojumu izmantošana vistiešākajā veidā korelē ar uzņēmējdarbības efektivitāti.

Intelektuālā īpašuma pastāvēšanai nepieciešama stabila juridiskā 
vide un augsta sabiedrības tiesiskā kultūra, par ko iestājas biedrība 
“Par legālu saturu!”

Biedrība, paužot pārliecību, ka lielākā daļa mājsaimniecību, kuras izmanto TV nelegālos pieslēgumus, nelegālo komersantu rokās nonākuši neapzināti, izrāda iniciatīvu un iesaistās kā kompetento iestāžu tā sabiedrisko organizāciju sabiedrības informēšanas pasākumos, lai veicinātu sabiedrības tiesiskās kultūras pašapziņu Latvijā un sekmētu intelektuālā īpašuma aizsardzības nepieciešamības izpratni.

Sadarbība ar šādām iestādēm:

PĒTĪJUMI

15.03.2018 Pētījums par nelegālās maksas tv apraides apjomu un interneta satura lietošanas paradumiem latvijā, 2015. Un 2017. Gadā
05.04.2019 Pētījums par Nelegālās maksas TV apraides apjoma un Interneta satura lietošanas paradumiem Latvijā 2018 gadā.
12.04.2020 Eiropas pilsoņI un intelektuālais īpašums: uztvere, apzinātība un uzvedība 2020.
28.05.2020 Latvijas populārāko lejuplādes torrentu vietņu audits un auditorijas izpēte: galvenie secinājumi 2020
07.12.2021 Televīzijas un digitālā satura nelegālā apjoma patēriņš Latvijā un tā radītie zaudējumi valsts ekonomikai 2021
19.09.2022 Pētījums par ļaunprātīgu programmu un audiovizuālo pirātismu un nozīmīgu risku eiropas patērētājiem

MŪSU BIEDRI

KONTAKTI

Valdes priekšēdētāja

Gunta Līdaka

Tālruņa numurs:
+ 371 29228777

Epasts
gunta.lidaka@parlegalusaturu.lv

Adrese:
Pededzes 24, Mārupe, LV-2167

Uzraudzības padome

Ieva Smirnova

Dmitrijs Ņikitins

Māris Misevičs